svētdiena, 2019. gada 9. jūnijs

Jņ.16:8

Kad Tas Iepriecinātājs būs nācis, Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par sodu.