pirmdiena, 2019. gada 10. jūnijs

2.Moz.15:18

Tas Kungs ir ķēniņš mūžīgi mūžam.