svētdiena, 2019. gada 12. maijs

Nah.1:7

Tas Kungs ir labs, patvērums bēdu dienā, viņš pazīst tos, kas uz viņu paļaujas.