svētdiena, 2019. gada 12. maijs

2.Kor.4:8

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr nenospaidīti; mēs esam neziņā, bet tomēr neesam izmisuši.