pirmdiena, 2019. gada 6. maijs

Jņ.6:68

Kungs, pie ka mēs iesim? Tev ir mūžīgas dzīvības vārdi.