pirmdiena, 2019. gada 6. maijs

Jer.50:5

Nāciet, pieķersimies Tam Kungam mūžīgā derībā, kas netaps aizmirsta.