otrdiena, 2019. gada 7. maijs

Flm.1:4, 6

Es savam Dievam pateicos allažiņ, tevi pieminēdams savās lūgšanās, ka tā ticība, kas tev ir līdz ar mums, top spēcīga un tu atzīsti visu to labumu, kas mums ir iekš Kristus Jēzus.