trešdiena, 2019. gada 8. maijs

5.Moz.1:31

Tu esi redzējis, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tevi nesis, itin kā vīrs savu dēlu nes, uz visiem ceļiem, kur tu esi gājis.