piektdiena, 2019. gada 24. maijs

Ebr.1:3

Tas Dēl nes visas lietas caur Savu spēcīgo vārdu.