piektdiena, 2019. gada 24. maijs

4.Moz.23:19

Dievs nav cilvēks, ka melotu, nedz cilvēka bērns, ka viņam kas būtu žēl.