pirmdiena, 2019. gada 20. maijs

Atkl.22:13

Es esmu tas A un tas O, tas pirmais un tas pēdīgais, tas iesākums un tas gals.