pirmdiena, 2019. gada 20. maijs

5.Moz.10:21

Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs.