ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Jņ.5:25

Tā stunda nāk un jau tagad ir, ka tie mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un kas to dzird, tie dzīvos.