ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Ec.37:11-12

Šie kauli ir viss Izraēla nams; redzi, tie saka: mūsu kauli sakaltuši un mūsu cerība iznīkusi, un mēs esam beigti.Tāpēc sludini un saki uz tiem: tā saka Tas Kungs Kungs: redzi, es atvēršu jūsu kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mani ļaudis.