pirmdiena, 2019. gada 4. marts

Ps.113:5-7

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies; kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes; kas nabagu paceļ no pīšļiem un bēdīgo paaugstina no dubļiem.