pirmdiena, 2019. gada 4. marts

Fil.2:6-7

Kristus Jēzus Dieva ģīmī būdams neturēja par laupījumu, Dievam līdzi būt, bet pats sevi ir iztukšojis un kalpa ģīmi pieņēmis un tā kā cits cilvēks tapis.