piektdiena, 2019. gada 29. marts

Mt.24:30

Visas ciltis virs zemes kauks un redzēs To Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību.