piektdiena, 2019. gada 29. marts

Mih.5:3

Viņš stāvēs un ganīs Tā Kunga spēkā.