trešdiena, 2019. gada 6. marts

Lk.1:46-48

Mana dvēsele teic augsti To Kungu, un mans gars priecājās par Dievu, manu Pestītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.