ceturtdiena, 2019. gada 7. marts

Joēla 4:16

Tas Kungs ir patvērums saviem ļaudīm un stiprums Izraēla bērniem.