piektdiena, 2019. gada 1. marts

Jes.43:16

Tas Kungs ceļu darījis jūrā un teku stipros ūdeņos.