ceturtdiena, 2019. gada 28. februāris

Jes.40:6, 8

Visa miesa ir zāle, un viss viņas labums kā puķe laukā. Zāle nokalst, puķe savīst, bet mūsu Dieva vārds pastāv mūžīgi.