pirmdiena, 2019. gada 11. marts

2.Kor.6:2

Redzi, tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.