pirmdiena, 2019. gada 11. marts

1.Moz.28:16

Jēkabs no sava miega atmodās, tad tas sacīja: tiešām, Tas Kungs ir šinī vietā, un es to neesmu zinājis.