piektdiena, 2019. gada 22. februāris

Rom.5:2

Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu mēs ticībā esam dabūjuši arī pieiešanu pie tās pašas žēlastības, kurā mēs stāvam.