piektdiena, 2019. gada 22. februāris

Jes.33:24

Neviens iedzīvotājs nesacīs: es esmu vājš; jo tiem ļaudīm, kas tur dzīvo, grēki būs piedoti.