piektdiena, 2019. gada 1. februāris

Ps.5:2

Samani manas kliegšanas balsi, mans ķēniņ un mans Dievs, jo es tevi gribu pielūgt.