piektdiena, 2019. gada 1. februāris

Mk.9:24

Es ticu, Kungs, palīdzi manai neticībai!