pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Ps.16:11

Tu man dari zināmu dzīvības ceļu, priekš tava vaiga ir līksmošanās pilnība, un prieks un jaukums pie tavas labās rokas mūžīgi.