pirmdiena, 2019. gada 11. februāris

Gal.5:22

Tā Gara auglis ir: mīlestība, līksmība, miers, pacietība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, sātība.