piektdiena, 2018. gada 12. oktobris

Jņ.10:10

Es esmu nācis, ka tiem būtu dzīvība un viss papilnam.