piektdiena, 2018. gada 12. oktobris

3.Moz.26:5

Jūs ēdīsiet savu maizi un būsiet paēduši un dzīvosiet mierīgi savā zemē.