trešdiena, 2018. gada 3. oktobris

Jes.45:17

Izraēls top atpestīts caur To Kungu ar mūžīgu pestīšanu; jūs netapsiet kaunā nedz par apsmieklu mūžīgi mūžam.