trešdiena, 2018. gada 3. oktobris

Jēk.5:8

Esiet arī jūs pacietīgi, stiprinājiet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.