svētdiena, 2018. gada 2. septembris

Jņ.6:35

Jēzus uz tiem sacīja: Es esmu tā dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tas neizsalks: un kas tic uz Mani, tam neslāps nemūžam.