pirmdiena, 2018. gada 3. septembris

Jer.31:18

Atgriez mani, tad es atgriezīšos. Jo tu, Kungs, esi mans Dievs.