pirmdiena, 2018. gada 6. augusts

Ps.41:2

Svētīgs tas, kas nabagu apgādā; to Tas Kungs izglābs ļaunā dienā.