pirmdiena, 2018. gada 6. augusts

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību.