trešdiena, 2018. gada 1. augusts

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticat, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.