trešdiena, 2018. gada 1. augusts

1.Sam.14:6

Tam Kungam nav grūti atpestīt, vai caur daudz, vai caur maz.