ceturtdiena, 2018. gada 30. augusts

2.Moz.16:11

Es esmu dzirdējis Izraēla bērnu kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara laiku jūs ēdīsiet gaļu un rītu jūs ar maizi tapsiet paēdināti un jums būs atzīt, ka es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs.