trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Jņ.6:37

Kas nāk pie Manis, to Es neizmetīšu ārā.