trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Jer.3:14

Atgriežaties, atkāpēji bērni, saka Tas Kungs, - jo es jūs esmu precējis un jūs uzņemšu, vienu no pilsētas un divas no cilts, un es jūs vedīšu uz Ciānu.