svētdiena, 2018. gada 17. jūnijs

Rom.5:5

Cerība nepamet kaunā; jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur To Svēto Garu, kas mums ir dots.