pirmdiena, 2018. gada 18. jūnijs

Jer.32:41

Es priecāšos viņiem labu darīt.