piektdiena, 2018. gada 1. jūnijs

Ps.57:4

Dievs sūta savu žēlastību un patiesību.