ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs

Lk.6:20

Svētīgi esat jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība.