trešdiena, 2018. gada 16. maijs

Rom.8:21

Tie radījumi paši taps atsvabināti no iznīcības kalpošanas uz Dieva bērnu godības svabadību.