trešdiena, 2018. gada 16. maijs

Ps.145:9

Tas Kungs ir labs visiem, un viņa apžēlošanās parādās pie visiem viņa darbiem.