pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

Jņ.11:2-3

Lācarus gulēja nevesels. Tad tās māsas sūtīja pie Viņa un sacīja: Kungs, redzi, ko tu mīļo, tas guļ nevesels.